ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
23 stycznia 2018 | Konkurs na najem obiektów pływających...

Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym

Share
Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym nr 10 – infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy Bulwarze Jana Karskiego

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Informator konkursowy
  3. Regulamin Konkursu
  4. Regulamin Komisji Konkursowej
  5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
  6. Wzór oferty
  7. Świadectwo zdolności żeglugowej Przystanek
  8. Wzór umowy najmu
  9. Zobowiązanie do realizacji programu

 

Share