ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
październik 2017 | Konkurs na najem obiektów pływających...

Pisemny konkurs na najem obiektów pływających wraz z miejscami cumowniczymi – infrastrukturą i…

Share
Pisemny konkurs na najem obiektów pływających wraz z miejscami cumowniczymi – infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o konkursie 
 2. Regulamin Komisji Konkursowej 
 3. Regulamin Konkursu 
 4. Informator Konkursowy 
 5. Wzór umowy najmu 
 6. Wzór oferty 
 7. Oświadczenie o realizacji programu 
 8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami 
 9. Komunikat 1 
 10. Regulamin Konkursu po zmianach z dn. 03.11.2017 
 11. Komunikat 2 – zmiana terminu
 12. Informator konkursowy 2 
 13. Komunikat 3 – zmiana Wzoru umowy najmu 
 14. Wzór umowy najmu 2 
 15. Świadectwa żeglugowe
 16. Informacja o wyborze ofert
Share