Załącznik graficzny do umowy | Konkurs na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Parku im. Stefana Żeromskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniem działalności kulturalno-oświatowej