projekt umowy dzierżawy z załącznikami wersja ujednolicona 09.11.2023 | [UWAGA ZMIANY]Konkurs na wydzierżawienie, na okres do 1 roku ośmiu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzielnicy Śródmieście z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny