odpowiedź na e-mail w sprawie konkursu 20.11.2023 wersja dostępna | [UWAGA ZMIANY]Konkurs na wydzierżawienie, na okres do 1 roku ośmiu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzielnicy Śródmieście z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny