ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
2 listopada 2023 | Konkurs na wydzierżawienie, na okres do 1 roku ośmiu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzielnicy Śródmieście z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny

[UWAGA ZMIANY]Konkurs na wydzierżawienie, na okres do 1 roku ośmiu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzielnicy Śródmieście z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Informator konkursowy
 3. Regulamin konkursu
 4. Projekt umowy dzierżawy z załącznikami
 5. Ogłoszenie o zmianie wersja dostępna
 6. Projekt umowy dzierżawy z załącznikami wersja ujednolicona 09.11.2023
 7. Pytanie i odpowiedź do konkursu wersja dostępna 09.11.2023
 8. Pytanie i odpowiedź na e-mail z 20.11.2023 – wersja dostępna
 9. Pytania i odpowiedź do konkursu z 17.11.2023 – wersja dostępna
 10. Regulamin Komisji Konkursowej
 11. Rozstrzygnięcie konkursu – wersja dostępna