ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
15 lutego 2019 | Konkurs na wydzierżawienie na okres 3 lat

Konkurs na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. S. Czarnieckiego o powierzchni 100 m2

Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. S. Czarnieckiego  o powierzchni 100 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 7-01-11 z przeznaczeniem na prowadzenie gastronomii, z dopuszczeniem działalności kulturalno-oświatowej

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie Dyrektora
  2. REGULAMIN KONKURSU
  3. WZÓR UMOWY
  4. Informator konkursowy
  5. Załącznik graficzny
  6. Załącznik do umowy dzierżawy
  7. Zarządzenie