ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
24 kwietnia 2018 | Konkurs na wydzierżawienie części nieruchomości...

Konkurs na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego…

Konkurs na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego, przy ul. Wybrzeże Gdańskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  ewidencyjne nr 48/2 (część) z obrębu 5-02-03 oraz nr 14/2 (część) z obrębu 5-02-02, o powierzchni  680 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu wydarzeń gastronomiczno – edukacyjnych, w formie festiwali kulinarnych

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Informator konkursowy 
  3. Regulamin konkursu
  4. Umowa dzierżawy
  5. Załącznik do umowy dzierżawy
  6. Odpowiedzi na pytania do konkursu
  7. Odpowiedzi na pytania do konkursu 
  8. Wynik konkursu