regulamin konkursu | Konkurs na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie w Parku Skaryszewskim im. I. Paderewskiego…