Zal 2 Ogloszenie_Wzor umowy | Pisemny konkurs na najem na okres do dnia 31.01.2025 r. obiektów pływających wraz z miejscami cumowniczymi – infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście