ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
21 lutego 2022 | Pisemny konkurs na najem na okres do dnia 31.01.2025 r. obiektów pływających wraz z miejscami cumowniczymi - infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście

Pisemny konkurs na najem na okres do dnia 31.01.2025 r. obiektów pływających wraz z miejscami cumowniczymi – infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie
 2. Zal 1 Ogłoszenie_Wzór oferty
 3. Zal 1 Ogłoszenie_Wzór oferty
 4. Zal 2 Ogłoszenie_Wzór umowy
 5. Zal 3 Ogłoszenie_Regulamin konkursu
 6. Zal 1 Regulamin_Inf dodatkowe
 7. Zal 2 Regulamin_Reg miejsc cumowniczych
 8. Zal 3 Regulamin_świadectwa zdolności żeglugowej
 9. Zal 4 Regulamin_Wymagania dla Najemców
 10. Zal 5 Regulamin_Porozumienie media
 11. Zal 4 Ogłoszenie_Regulamin komisji konkursowej
 12. Zal 5 Ogłoszenie_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
 13. Zal 5 Ogłoszenie_Oświadczenie o niezaleganiu
 14. Zal 6 Ogłoszenie_Oświadczenie realizacja programu
 15. Zal 6 Ogłoszenie_Zobowiązanie do realizacji programu
 16. Zal_6_do umowy_art777
 17. Odpowiedzi na pytania – statki2
 18. Komunikat nr 1
 19. Rozstrzygnięcie konkursu