regulamin konkursu | Konkurs na dzierżawę trzech nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego oraz na Bulwarze gen. G. S. Pattona