ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
26 kwietnia 2021 | Konkurs na dzierżawę trzech nieruchomości gruntowych

Konkurs na dzierżawę trzech nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego oraz na Bulwarze gen. G. S. Pattona

Dokumenty do pobrania

  1.  Informator konkursowy 
  2.  Ogłoszenie o konkursie
  3.  Regulamin konkursu
  4.  Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu
  5.  Regulamin komisji konkursowej
  6.  Projekt umowy dzierżawy
  7. Rozstrzygnięcie konkursu