REGULAMIN KONKURSU | Konkurs na dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości przy ul. Rzymowskiego