ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa

Konkursy

Pisemny przetarg na wydzierżawienie na okres do 7 lat terenów położonych w dzielnicy Śródmieście na Płycie Desantu i przy Bulwarze Flotylli Wiślanej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej uzupełnionej programem artystyczno – kulturalnym lub sportowo – rekreacyjnym, 21 grudnia 2022
Pisemny konkurs na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w okolicy basenu Portu Żerańskiego, przy ul. Modlińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej z dopuszczeniem działalności gastronomicznej, 6 października 2022
pisemny konkurs na najem obiektu pływającego sauna wisła wraz z miejscem cumowniczym w porcie czerniakowskim oraz świadczenie uslugi saunowania dla mieszkańców m.st. warszawy, 03 października 2022
Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 30.09.2022 r. oraz od 14.04.2023 r. do 30.09.2023 r. czterech nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na położonych na Bulwarze J. Karskiego oraz Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego i przy Skwerze T. Kahla, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny, 28 lipca 2022
Pisemny konkurs na wydzierżawienie na okres do 30.09.2022 r. i od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z pojazdów typu food truck, uzupełnionej usługami towarzyszącymi, 15 czerwca 2022
Pisemny konkurs na udostępnienie na okres trzech lat miejsc cumowniczych - infrastruktury i powiązanej zależnie części nieruchomości pokrytej wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście – miejsca cumownicze nr 7 i 9 przy bulwarze Jana Karskiego i miejsce cumownicze nr 5 przy bulwarze gen. Pattonaj , 16 maj 2022
Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 1 o powierzchni 1 300 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i utrzymanie infrastruktury sanitarnej , 8 kwietnia 2022
Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat trzech części nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na Bulwarze gen. G. S. Pattona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, kulturalnej/społeczno-edukacyjnej oraz sezonowych ogródków gastronomicznych., 31 marca 2022
Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat czterech części nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na Bulwarze gen. G. S. Pattona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, kulturalnej/społeczno-edukacyjnej, sezonowych ogródków gastronomicznych oraz utrzymanie infrastruktury sanitarnej., 11 marca 2022
Pisemny konkurs na najem na okres do dnia 31.01.2025 r. obiektów pływających wraz z miejscami cumowniczymi - infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście , 21 lutego 2022
Konkurs na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Parku im. Stefana Żeromskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniem działalności kulturalno-oświatowej, 10 lutego 2022
Konkurs na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości położonej na Bulwarze J. Karskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – kawiarni i warsztatu jednośladów oraz utrzymanie infrastruktury sanitarnej, 17 stycznia 2022
Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego SAUNA WISŁA wraz z miejscem cumowniczym w Porcie Czerniakowskim oraz na świadczenie usługi saunowania dla mieszkańców m.st. Warszawy w celu rozwoju i upowszechniania rekreacji wodnej na terenie Portu Czerniakowskiego lub rzece Wiśle w Warszawie, 10 września 2021
Konkurs na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej, 2 marca 2020
Konkurs na wydzierżawienie na okres od 15.04.2018 r. do 15.10.2018 r. dwóch nieruchomości..., 5 marca 2018
Konkurs na oddanie w dzierżawę nieruchomości..., 2 marca 2018
Konkurs na najem obiektów pływających..., 23 stycznia 2018
Share