Handel

Zestawienie lokalizacji miejsc handlu obwoźnego do pobrania: 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy informuje, że 28.01.2022 r. zmieniono „ Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej  z wózków/rowerów gastronomicznych”.  Po wprowadzeniu zmian: „Jeden podmiot może ubiegać się o maksymalnie 3 stanowiska na obszarach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”.

Wykaz wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy:

Lista miejsc 

Wniosek 

 

Mapa z lokalizacja w Parku Pole Mokotowskie (dz. Ochota) 

Mapa z lokalizacją w Parku Pole Mokotowskie (dz. Śródmieście)

Mapa z lokalizacją w Ogrodzie Saskim 

Mapa z lokalizacją w Parku Skaryszewskim 

 

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy ws. zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy.