Zorganizuj

Share

Masz pomysł na organizację ekologicznego wydarzenia? Zrób to #wKamieniu!

Kamień to zielone Miejsce Aktywności Lokalnej, w którym mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, czyli każdy z Was, może wykorzystać przepiękną przestrzeń nad Wisłą na swoje działania i pasje.

W Kamieniu możecie zrealizować pomysły i projekty o charakterze edukacyjnym, skupione wokół szeroko pojętej ekologii, bezpłatne i otwarte na społeczność lokalną. Dzielimy się z Wami naszą przestrzenią, w której możecie zorganizować spotkanie, warsztaty czy debatę. Dzielimy się narzędziami – sprzętem ogrodniczym potrzebnym do realizacji zielonych inicjatyw. Dzielimy się również przyborami i materiałami edukacyjnymi, z których możecie korzystać odwiedzając golędzinowską łąkę czy prowadząc zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Działania realizowane w Kamieniu powinny współgrać z następującymi obszarami:  

  • wzmacnianie świadomości i dobrych nawyków proekologicznych mieszkańców Warszawy, 
  •  popularyzacja wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej,
  • propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000 oraz odkrywanie różnych walorów tego obszaru
  • popularyzowanie wykorzystania terenów nadwiślańskich jako miejsca zróżnicowanych aktywności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, 
  •  ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,
  • wspieranie wdrażania ekoinnowacji,
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji.

Przestrzeń Kamienia pomieści do 50 osób i jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekty realizowane w Kamieniu powinny być otwarte na społeczność lokalną oraz mieć charakter otwarty i niewykluczający. 

Szczegóły o zasobach Kamienia możecie sprawdzić na stronie Spółdzielni Kultury.

Zgłoszenia wysyłajcie na adres kamien@zzw.waw.pl.

W Pawilonie Edukacyjnym Kamień dzielimy się też innymi zasobami – wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników oraz zaprzyjaźnionych ekspertów. Wszystkie wydarzenia w naszym pawilonie są bezpłatne i otwarte dla Was – miłośników przyrody i tych dopiero łapiących bakcyla do zieleni. Bieżące informacje znajdziecie zawsze na naszym profilu.