Zorganizuj

Masz pomysł na organizację ekologicznego wydarzenia? Zrób to #wKamieniu!

Działaj w Kamieniu – prezentacja

Kamień to zielone Miejsce Aktywności Lokalnej, w którym mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, czyli każdy z Was, może wykorzystać przepiękną przestrzeń nad Wisłą na swoje działania i pasje.

W Kamieniu możecie zrealizować pomysły i projekty o charakterze edukacyjnym, skupione wokół szeroko pojętej ekologii, bezpłatne i otwarte na społeczność lokalną. Dzielimy się z Wami naszą przestrzenią, w której możecie zorganizować spotkanie, warsztaty czy debatę. Dzielimy się narzędziami – sprzętem ogrodniczym potrzebnym do realizacji zielonych inicjatyw. Dzielimy się również przyborami i materiałami edukacyjnymi, z których możecie korzystać odwiedzając golędzinowską łąkę czy prowadząc zajęcia edukacyjne dla dzieci. Szczegóły o zasobach Kamienia możecie sprawdzić na stronie Spółdzielni Kultury.

Działania realizowane w Kamieniu powinny współgrać z następującymi obszarami:

  • wzmacnianie świadomości i dobrych nawyków proekologicznych u mieszkańców Warszawy,
  • popularyzacja wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej,
  • propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000 oraz odkrywanie różnych walorów tego obszaru,
  • popularyzowanie wykorzystania terenów nadwiślańskich jako miejsca zróżnicowanych aktywności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym,
  • ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,
  • wspieranie wdrażania ekoinnowacji,
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacja do zmian klimatu,
  • kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,
  • inny niż określony wyżej, mieszczący się w inicjatywach o charakterze społecznym i lokalnym, w tym również w ramach wzmacniania więzi sąsiedzkich, krajoznawstwa, propagowania walorów przyrodniczych i kultury innych regionów.

Przestrzeń Kamienia pomieści do 50 osób i jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekty realizowane w Kamieniu powinny mieć charakter otwarty i niewykluczający.

Zgłoszenia z załączonym formularzem rezerwacji wysyłajcie na adres kamien@zzw.waw.pl.

W Pawilonie Edukacyjnym Kamień dzielimy się też innymi zasobami – wiedzą i doświadczeniem naszych pracowników oraz zaprzyjaźnionych ekspertów. Wszystkie wydarzenia w naszym pawilonie są bezpłatne i otwarte dla Was – miłośników przyrody i tych dopiero łapiących bakcyla do zieleni. Bieżące informacje znajdziecie zawsze na naszym profilu.