Formularz zgłoszeniowy Warszawa w Kwiatach – komunikat

Zgłoszenia do 40. edycji konkursu Warszawa w Kwiatach przyjmowane były do 17 lipca do godziny 23.59.