Życie wody (kl. V – VIII) (termin zajęty)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 4 kwietnia 2024
12:00 - 13:15

Kategorie


 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla placówek oświatowych w  Kamieniu

 • Podczas każdego z warsztatów uczestnicy otrzymają bogatą dawkę wiedzy związaną z nadwiślańską fauną i florą, jak również z samą Wisłą. Poruszymy tematy związane z bogactwem i znaczeniem Wisły dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest tak ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych warsztaty będą odbywały się w terenie, w formie spacerów edukacyjnych, gier terenowych czy zabaw ruchowych.
 • Czas trwania: 60-75 min. (zależne od dynamiki grupy).
 • Prócz wtorkowych i czwartkowych zajęć prowadzonych przez nasze edukatorki, na swoje warsztaty w poniedziałki zaprasza także MPWiK – zapisy poprzez dedykowany formularz na stronie www.mpwik.com.pl.

 

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (kl. I-VIII) ORAZ GRUP SPECJALNYCH

Życie wody 

O wodzie, jej znaczeniu i właściwościach – zajęcia z użyciem sprzętu laboratoryjnego.

 

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie znaczenia wody dla środowiska oraz jej podstawowych właściwości – fizycznych i chemicznych,
 • poznanie ekosystemów wodnych i ich mieszkańców,
 • zdobycie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń oraz obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę i motywowanie do odpowiedzialności za swoje działania,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie

 

Program i przebieg warsztatu:

 • Powitanie i wprowadzenie do tematów i działań podejmowanych podczas warsztatu / 10 min.
 • Pogadanka, czas swobodnej wypowiedzi dzieci / 10 min.
 • Doświadczania i praca w grupach, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych. Omówienie wrażeń i wniosków z obserwacji / 40 min.
 • Podsumowanie i zakończenie zajęć, dyskusja / 20 min.

 

 

Metody pracy:

 • praktyczna: wyjście w teren
 • aktywizująca: integracyjna, współpracy
 • asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, objaśnienia, instrukcje
 • doświadczenia sensoryczne
 • pokaz, obserwacja, laboratoryjna, eksperymentalna

Formy pracy: grupowa

Narzędzia pracy:

 • próbki wody
 • reagenty, narzędzia laboratoryjne
 • mikroskopy, szkiełka powiększające, lupy

 

Informacje dodatkowe dla nauczyciela/opiekuna:

Powyższe zajęcia oparte są o spacer edukacyjny i działania w terenie, zachęcamy do śledzenia prognozy na wybrany dzień i dostosowanie ubrania uczestników do pogody.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.