Życie wody (brak miejsca)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 22 czerwca 2023
10:00 - 11:30

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (KLASY I-III)

 • Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają bogatą dawkę wiedzy o wodzie – jej roli w przyrodzie, właściwościach, mieszkańcach. Opowiemy również o Wiśle, o jej bogactwie i znaczeniu dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest tak ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy. 
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych część warsztatów odbędzie się w terenie.

Życie wody

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie podstawowych właściwości wody,
 • poznanie znaczenia wody dla środowiska,
 • poznanie ekosystemów wodnych, charakterystycznych gatunków organizmów,
 • przybliżenie pracy z mikroskopem,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, Natura 2000,
 • przybliżenie znaczenia dbałości o środowisko,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie.

Formularz zapisów należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Formularz_zgłoszenia_Kamień

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.