Przygoda nad Wisłą (brak miejsc)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 12 kwietnia 2023
10:00 - 11:30

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA STARSZYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH (5-6 lat), SZKOLNYCH (kl I-VIII SP.)

 • Podczas każdego z warsztatów uczestnicy otrzymają bogatą dawkę wiedzy związaną z nadwiślańską fauną i florą, jak również z samą Wisłą. Poruszymy tematy związane z bogactwem i znaczeniem Wisły dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest tak ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych warsztaty będą odbywały się w terenie, w formie spacerów edukacyjnych, gier terenowych czy zabaw ruchowych.

 

Przygoda nad Wisłą

Gra terenowa edukacyjna, zgłębiająca wiedzę o Wiśle i jej unikalnych walorach. Zajęcia oparte o aktywności w terenie, działania w grupie i kooperatywę.

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie znaczenia i wartości Wisły dla miasta,
 • poznanie znaczenia Wisły dla okolicznej fauny i flory,
 • przybliżenie charakterystycznych gatunków zwierząt i roślin,
 • zapoznanie z terminem Natura 2000,
 • przybliżenie znaczenia dbałości o ochronę środowiska, szczególnie obiektów m.st. Warszawy w kontekście Wisły,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie i podgrupie,
 • doskonalenie umiejętności czytania map i orientacji w terenie.

 

Formularz zapisów należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Formularz_zgłoszenia_Kamień

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.