TERMIN ZAJĘTY – Prawdziwe oblicze ekologii

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 12 września 2024
10:00 - 11:15

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA STARSZYCH GRUP SZKOLNYCH (kl. V-VIII)

Prawdziwe oblicze ekologii (ZZW)

Co naprawdę oznacza słowo „ekologia”, czym się zajmuje, dlaczego jest ważna?

 

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie definicji pojęcia: ekologia, bioróżnorodność,
 • poznanie wybranych zagadnień ekologii roślin i zwierząt,
 • zdobycie umiejętności dowodzenia zależności środowiskowych, interakcji, przepływu energii i materii,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę i motywowanie do odpowiedzialności za swoje działania,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie

 

Program i przebieg warsztatu:

 • Powitanie i wprowadzenie do tematów i działań podejmowanych podczas warsztatu / 5 min.
 • Pogadanka, czas swobodnej wypowiedzi dzieci / 10 min.
 • Gra kooperacyjna, poruszająca zagadnienia ekologii i bioróżnorodności / 40 min.
 • Podsumowanie i zakończenie zajęć, dyskusja / 20 min.

 

 

Metody pracy:

 • praktyczna: wyjście w teren, obserwacja
 • aktywizująca: integracyjna, współpracy
 • asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, objaśnienia, instrukcje
 • gra kooperacyjna

Formy pracy: grupowa

Narzędzia pracy:

 • elementy przyrodnicze ożywione i nieożywione otoczenia
 • lornetki, lupy, włóczka

 

 

Informacje dodatkowe dla nauczyciela/opiekuna:

Powyższe zajęcia oparte są o spacer edukacyjny i działania w terenie, zachęcamy do śledzenia prognozy na wybrany dzień i dostosowanie ubrania uczestników do pogody.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl