Odpad – „gatunek” inwazyjny (brak miejsc)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 22 maja 2023
12:00 - 13:30

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (KLASY I-III)

 • Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają bogatą dawkę wiedzy związaną z inwazyjnym „gatunkiem” występującym w przyrodzie, także nad Wisłą – odpadem. Poruszymy tematy związane z bogactwem odpadów, ich znaczeniem dla środowiska, dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest tak ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych część warsztatów odbędzie się w terenie, w formie spacerów edukacyjnych, gier terenowych czy zabaw ruchowych.

Odpad – „gatunek” inwazyjny

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie roli odpadów, ich różnorodności, cyklu życia,
 • poznanie zasad świadomych zakupów,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000,
 • przybliżenie znaczenia dbałości o ochronę środowiska, szczególnie obiektów m.st. Warszawy,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie.

Formularz zapisów należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Formularz_zgłoszenia_Kamień

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.