Odpad – „gatunek” inwazyjny (brak miejsc)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 14 grudnia 2023
12:00 - 13:30

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (kl. I-III) ORAZ GRUP SPECJALNYCH

 • Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają dawkę wiedzy związaną z inwazyjnym „gatunkiem” występującym w przyrodzie, także nad Wisłą – odpadem. Poruszymy tematy związane z różnorodnością odpadów, ich znaczeniem dla środowiska, dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych część warsztatów odbędzie się w terenie, w formie spacerów edukacyjnych, gier terenowych czy zabaw ruchowych.

Odpad – „gatunek” inwazyjny

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie różnych grup odpadów, źródeł ich powstawania,
 • poznanie systemu zbierania odpadów w gospodarstwach domowych (kolory pojemników/worków) oraz ich obiegu,
 • poznanie sposobów na ograniczanie powstawania odpadów, ponowne ich wykorzystanie,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000,
 • przybliżenie znaczenia dbałości o środowisko, szczególnie w kontekście wpływu odpadów na otoczenie,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie.

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia przyrodnicze w Pawilonie Edukacyjnym Kamień
(po wypełnieniu prosimy przesłać go na adres szkolykamien@zzw.waw.pl)
Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu formularza.