Mój przyjaciel znad Wisły (brak miejsc)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 26 kwietnia 2023
10:00 - 11:30

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (KLASY I-III)

 • Podczas każdego z warsztatów uczestnicy otrzymają bogatą dawkę wiedzy związaną z nadwiślańską fauną i florą, jak również z samą Wisłą. Poruszymy tematy związane z bogactwem i znaczeniem Wisły dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest tak ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych warsztaty będą odbywały się w terenie, w formie spacerów edukacyjnych, gier terenowych czy zabaw ruchowych.

 

Mój przyjaciel znad Wisły

Zajęcia o gatunkach zwierząt występujących nad Wisłą – ptaki, ssaki i gryzonie, a może ktoś jeszcze? Forma spaceru edukacyjnego i warsztatów.

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie znaczenia różnych form natury w środowisku
 • poznanie gatunków zwierząt charakterystycznych dla doliny środkowej Wisły i otoczenia Pawilonu Edukacyjnego Kamień.
 • poznanie zwyczajów oraz znaczenia w przyrodzie danych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, Natura 2000
 • przybliżenie znaczenia dbałości o ochronę środowiska, szczególnie obiektów m.st. Warszawy
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę.
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie

 

Formularz zapisów należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Formularz_zgłoszenia_Kamień

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.