LATO W MIEŚCIE – Między nami roślinami i zwierzętami. Relacje w przyrodzie (brak miejsc)

dzięcioł białoszyi
#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 8 sierpnia 2023
10:45 - 12:00

Kategorie


LATO W MIEŚCIE – Między nami roślinami i zwierzętami. Relacje w przyrodzie

SPACERY PRZYRODNICZE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH (KLASY I-III, IV-VI) ORAZ GRUP SPECJALNYCH

 • Podczas wakacyjnych spacerów przyrodniczych w atmosferze relaksu i zabawy postaramy się przekazać dawkę wiedzy o znaczeniu lasu lęgowego dla okolicznych zwierząt mniejszych i większych. Jak dane gatunki roślin, grzybów i zwierząt wpływają na siebie wzajemnie, jakie łączą ich relacje, kogo łączy prawdziwa przyjaźń, a kogo fałszywa, jak komunikują się ze sobą.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia będą w formie spacerów edukacyjnych. W przypadku nagłej zmiany pogody uniemożliwiającej spacer, zajęcia zostaną przeniesione do środka Pawilonu Edukacyjnego Kamień

Cele szczegółowe warsztatu

 • poznanie znaczenia różnych form natury w środowisku,
 • poznanie gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla okolicznego lasu łęgowego i otoczenia Pawilonu Edukacyjnego Kamień,
 • określenie relacji w przyrodzie,
 • określenie sposobu komunikowania się w przyrodzie,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000,
 • przybliżenie znaczenia dbałości o ochronę środowiska, szczególnie obiektów m.st. Warszawy,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie.

Formularz zapisów należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Formularz_zgłoszenia_Kamień

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.