TERMIN ZAJĘTY – Lato w mieście- Fascynujący świat gleby

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 26 lipca 2024
10:00 - 11:15

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH ORAZ GRUP SPECJALNYCH

Fascynujący świat gleby

Zajęcia, podczas których zaprosimy Was do zajrzenia pod powierzchnię ziemi. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się z czego składa się gleba, jak powstaje i ile czasu potrzeba do tego procesu. Na zajęciach uczestnicy poznają empirycznie różne rodzaje skał macierzystych, dotkną i zważą glinę, piasek i ziemię kwiatową oraz inne rodzaje podłoży. Wraz z edukatorem wykonają ciekawe doświadczenia chemiczne oraz poszukają organizmów glebowych wokół Kamienia.

Cele szczegółowe warsztatu:

· poznanie budowy i struktury gleby,

· poznanie procesów powstawania gleby,

· przybliżenie funkcji gleby w środowisku naturalnym oraz w działalności człowieka,

· określenie znaczenia ochrony gleby jako zasobu praktycznie nieodnawialnego,

· wykonanie ciekawych warsztatów empirycznych pokazujących jak rodzaj skały macierzystej wpływa na właściwości gleby oraz eksperymentu chemicznego na badanie pH gleby

· przybliżenie pojęcia kwasowości podłoża i występowania roślin wskaźnikowych

· doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego,

· doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie

 

Program i przebieg warsztatu:

· Powitanie i wprowadzenie do tematów i działań podejmowanych podczas warsztatu / 5 min.

· Zapoznanie z grupą, działania i techniki integrujące i pobudzające naturalną ciekawość, czas swobodnej wypowiedzi dzieci / 10 min.

· Rozpoczęcie zajęć wewnątrz budynku: część teoretyczna przeplatana zadaniami warsztatowymi a następnie spacer edukacyjny z poszukiwaniem roślin wskaźnikowych wokół Kamienia / 40 min.

· Podsumowanie spotkania, zaproszenie do wspólnej rozmowy, wniosków, do twórczości plastycznej/warsztatowej jako formy wypowiedzi inspirowanej naturą i zajęciami / 20 min.

 

Metody pracy:

· problemowa: burza mózgów, gry dydaktyczne

· podająca: pokazy slajdów, prezentacja zdjęć itp.

· praktyczna: ćwiczebne, realizacji zadań

· waloryzacyjna: ekspresyjna

· aktywizująca: integracyjna, współpracy

· asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja

· praktycznego działania: wyjście w teren

Formy pracy: grupowa

Narzędzia pracy:

· zdjęcia, slajdy, broszury, literatura tematyczna

· gry edukacyjne

· pomoce naukowe, eksponaty

· materiały plastyczne

Informacje dodatkowe dla nauczyciela/opiekuna:

Powyższe zajęcia zawierają działania w terenie, zachęcamy do śledzenia prognozy na wybrany dzień i dostosowanie ubrania uczestników do pogody.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.