Czule o owadach (termin zajęty)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 30 kwietnia 2024
10:00 - 11:15

Kategorie


 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla placówek oświatowych w  Kamieniu

 • Podczas każdego z warsztatów uczestnicy otrzymają bogatą dawkę wiedzy związaną z nadwiślańską fauną i florą, jak również z samą Wisłą. Poruszymy tematy związane z bogactwem i znaczeniem Wisły dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest tak ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych warsztaty będą odbywały się w terenie, w formie spacerów edukacyjnych, gier terenowych czy zabaw ruchowych.
 • Czas trwania: 60-75 min. (zależne od dynamiki grupy).
 • Prócz wtorkowych i czwartkowych zajęć prowadzonych przez nasze edukatorki, na swoje warsztaty w poniedziałki zaprasza także MPWiK – zapisy poprzez dedykowany formularz na stronie www.mpwik.com.pl.

 

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (kl. I-IV) ORAZ GRUP SPECJALNYCH 

 

Czule o owadach

 

Zajęcia, podczas których zaprosimy Was do magicznego świata owadów, udowadniając, że da się je polubić, a nawet pokochać.

 

Cele szczegółowe warsztatu: 

 • poznanie znaczenia różnych form natury w środowisku, 
 • poznanie gatunków owadów, w tym zapylaczy i innych bezkręgowców charakterystycznych dla doliny środkowej Wisły i otoczenia Pawilonu Edukacyjnego Kamień,  
 • przybliżenie budowy, wyglądu i zwyczajów wybranych gatunków owadów 
 • poznanie ogromnej wartości i znaczenia dla środowiska wybranych gatunków owadów i innych bezkręgowców, 
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000, 
 • przybliżenie znaczenia dbałości o ochronę środowiska, szczególnie obiektów m.st. Warszawy, zachęcenie do pobudzania w sobie wrażliwości na otaczającą naturę, szczególnie przyjaciół mniejszych – owadów i nie tylko. 
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego, 
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie. 

Program i przebieg warsztatu:

 • Powitanie i wprowadzenie do tematów i działań podejmowanych podczas warsztatu / 5 min.
 • Zapoznanie z grupą, działania i techniki integrujące i pobudzające naturalną ciekawość, czas swobodnej wypowiedzi dzieci / 10 min.
 • Rozpoczęcie spaceru edukacyjnego/zabaw edukacyjnych wewnątrz Kamienia (zależnie od warunków pogodowych) / 40 min.
 • Podsumowanie spotkania, zaproszenie do wspólnej rozmowy, wniosków, do twórczości plastycznej/warsztatowej jako formy wypowiedzi inspirowanej naturą i zajęciami / 20 min.

Metody pracy: 

 • problemowa: burza mózgów, gry dydaktyczne, 
 • podająca: pokazy slajdów, prezentacja zdjęć, itp. 
 • praktyczna: ćwiczebne, realizacji zadań, 
 • waloryzacyjna: ekspresyjna, 
 • aktywizująca: integracyjna, współpracy, 
 • asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, 
 • praktycznego działania: wyjście w teren. 

Formy pracy: grupowa  

Narzędzia pracy: 

 • zdjęcia, slajdy, broszury, literatura tematyczna, 
 • gry edukacyjne, 
 • pomoce naukowe, eksponaty 
 • materiały plastyczne. 

 

Informacje dodatkowe dla nauczyciela/opiekuna:

Powyższe zajęcia oparte są o spacer edukacyjny i działania w terenie, zachęcamy do śledzenia prognozy na wybrany dzień i dostosowanie ubrania uczestników do pogody.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.