Czule o naturze (brak miejsc)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 5 kwietnia 2023
12:00 - 13:30

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZkOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (KLASY I-III)

 • Podczas każdego z warsztatów uczestnicy otrzymają bogatą dawkę wiedzy związaną z nadwiślańską fauną i florą, jak również z samą Wisłą. Poruszymy tematy związane z bogactwem i znaczeniem Wisły dla miasta, ludzi i natury. Przybliżymy ideę ochrony środowiska, co oznacza i dlaczego jest tak ważna.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych warsztaty będą odbywały się w terenie, w formie spacerów edukacyjnych, gier terenowych czy zabaw ruchowych.

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie znaczenia różnych form natury w środowisku,
 • poznanie gatunków roślin charakterystycznych dla doliny środkowej Wisły i otoczenia Pawilonu Edukacyjnego Kamień,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000,
 • przybliżenie znaczenia dbałości o ochronę środowiska, szczególnie obiektów m.st. Warszawy,
 • uwrażliwianie na otaczającą nas naturę,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie.

Formularz zapisów należy wysłać na adres szkolykamien@zzw.waw.pl

Formularz_zgłoszenia_Kamień

Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu.