Czary mary nad Wisłą (brak miejsc)

#_LOCATIONMAP

Data/godzina
Date(s) - 7 listopada 2023
12:00 - 13:30

Kategorie


WARSZTATY EDUKACYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH (kl. I-III) ORAZ GRUP SPECJALNYCH

 • Podczas jesiennych spacerów/warsztatów przyrodniczych w atmosferze zabawy postaramy się przekazać dawkę wiedzy o znaczeniu Wisły dla lasu łęgowego i jego mieszkańców.
 • Wprowadzając odrobinę magii porozmawiamy o wierzeniach związanych z rzeką, jej roślinnością i gatunkami zwierząt, które można tu spotkać.
 • Podczas zajęć będziemy bazować na współpracy, otwartym dialogu i serdecznej atmosferze.
 • Przekazujemy wiedzę dostosowaną do etapów rozwoju dzieci. Zależy nam na aktywizowaniu i pobudzaniu ich ciekawości z wykorzystaniem różnych metod pracy.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia będą w formie spacerów edukacyjnych. W przypadku nagłej zmiany pogody uniemożliwiającej spacer, zajęcia zostaną przeniesione do środka Pawilonu Edukacyjnego Kamień.

Czary mary nad Wisłą

Cele szczegółowe warsztatu:

 • poznanie znaczenia różnych form natury w środowisku,
 • poznanie gatunków zwierząt i roślin charakterystycznych dla doliny środkowej Wisły i otoczenia Pawilonu Edukacyjnego Kamień,
 • przybliżenie znaczenia wybranych gatunków zwierząt i roślin nadwiślańskich w wierzeniach ludowych,
 • poznanie znaczenia Wisły dla fauny, flory oraz ludzi mieszkających w mieście,
 • przybliżenie terminu ochrony środowiska, obszarów Natura 2000,
 • przybliżenie znaczenia dbałości o ochronę środowiska, szczególnie obiektów m.st. Warszawy, zachęcenie do pobudzania w sobie wrażliwości na otaczającą naturę,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego, krytycznego,
 • doskonalenie umiejętności społecznych, działania w grupie.

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia przyrodnicze w Pawilonie Edukacyjnym Kamień
(po wypełnieniu prosimy przesłać go na adres szkolykamien@zzw.waw.pl)
Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez zespół Pawilonu Edukacyjnego Kamień po pozytywnym rozpatrzeniu formularza.