Załącznik nr 2 do Regulaminu | Regulamin plebiscytu