Formularz zgłoszeniowy do plebiscytu

Share

 

  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

  Imię i nazwisko/ pełna nazwa firmy/instytucji *

  Adres e-mail  *

   

  INFORMACJE O ZGŁOSZONYM DRZEWIE

  Dokładna lokalizacja, miejsce przy którym rośnie drzewo (ulica, współrzędne geograficzne) *

  Gatunek drzewa

  Dzielnica (proszę zaznaczyć właściwą) *

   

  UZASADNIENIE
  Opisz, dlaczego Twoim zdaniem, zgłaszane drzewo zasługuje na tytuł Warszawskiego Drzewa Roku. Jeśli z danym drzewem wiąże się ciekawa historia, opisz ją bez danych osobowych (imion i nazwisk) *

   

  ZDJĘCIA
  Zdjęcie 1 (max. 3MB) *:
  Zdjęcie 2 (max. 3MB):
  Zdjęcie 3 (max. 3MB):

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do udziału w Plebiscycie.

   *

   

  Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Plebiscycie „Warszawskie Drzewo Roku", we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Plebiscycie dla celów związanych z organizacją Plebiscytu:

  Poprzez stronę internetową Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w mediach. *
  taknie

  Poprzez portale społecznościowe prowadzone przez ZZW Facebook, Instagram. *
  taknie

  W informacjach przekazywanych do radia, tv, prasy i internetowych serwisów informacyjnych. *
  taknie

   

  * - pola obowiązkowe