szablon konkursu: Materiały konkursowe

 
Harmonogram konkursu
Materiały niezbędne do startu
Skład sądu konkursowego
Nagrody
Kontakt

 

Harmonogram konkursu

Do dnia 05.02.2018 r. do godz. 15.00
Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Pytania wysyłane na email konkurs-pc@zzw.waw.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 12.02.2018 r.

Do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15.00
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 08.00 do 16.00). O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 07.03.2018r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 22.03.2018 r.

Prace konkursowe składać należy do dnia 19.06.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00) Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 06.07.2018 r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na swojej stronie internetowej tj.: zzw.waw.pl. oraz na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-polem.sarp.warszawa.pl

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej tj.: zzw.waw.pl. oraz na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-polem.sarp.warszawa.pl

Wróć na górę strony


Materiały niezbędne do startu

Komplet materiałów konkursowych (2,5GB)
Regulamin konkursu

Zgłoszenie do konkursu
Formularz zgłoszenia
Oświadczenie 1
Kolejny załącznik

Pytania do konkursu
Formularz pytania
Oświadczenie 1

Projektowanie:
Wytyczne
Mapa 1
Mapa 2
Raport z konsultacji

 

Wróć na górę strony


Nagrody

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto

III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 30 000 zł brutto. O ilości wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

 

Wróć na górę strony