Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Wstęp

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zarządu Zieleni – www.zzw.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 4. na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 5. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 6. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 7. brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 8. niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco
  opisane.
 9. brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 10. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Walczyk, adres poczty elektronicznej awalczyk@zzw.waw.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na ul. Hożej, pomiędzy ul. Kruczą oraz ul. Mokotowską.

Dojścia piesze od ul. Krucza oraz Placu Trzech Krzyży. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości ok 1300m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 270 m: Wspólna 02 (kierunek: Esperanto: Nr 107), 350 m Wspólna 01 (kierunek Kierbedzia Nr: 107), 450 m Pl. Trzech Krzyży 08 (kierunek Metro Natolin Nr: 195)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 550 m: Hoża 04 (kierunek: Marymont Potok: Nr 15, Żerań FSO: Nr 18, Nowe Bemowo: Nr 35, kierunek: Żerań Wschodni: Nr 4), w odległości 700 m: Hoża 03 (kierunek: P+R Al. Krakowska: Nr 15, Wyścigi: Nr 4, PKP Służewiec: Nr 18, Wyścigi: Nr 35).

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku ul. Hożej 9-5 w odległości 170 metrów od wejścia do siedziby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Dojazd na ww. miejsce od ul. Kruczej.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Bolesława Prusa 2, w odległości ok 700m.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i obsługa mieszkańców

Wejście do siedziby jest od ul. Hożej. Przejście chodnikiem ok 30 metrów (obok biało czerwonego szlabanu) następnie skręt w prawo i przejście przez brązową bramę z furtką dla pieszych. Na całej trasie są tabliczki informacyjne z kierunkiem trasy.

Budynek jest oznakowany. Dojście piesze jest wyłożone płytami chodnikowymi. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego. Hol na parterze prowadzi do windy i pierwszego piętra gdzie znajduje się kancelaria oraz toalety. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są na parterze.

W lokalu jest jedna winda.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze. W toalecie jest przestrzeń manewrowa.

 

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11d, 00-548  Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na ul. Kruczej, pomiędzy ul. Wilczą oraz ul. Piękną.

Dojścia piesze od ul. Kruczej. Chodnik dla pieszych posiada wydzielony pas dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości ok 1600m.

Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 170 m: Mokotowska 02 (kierunek: Esperanto: Nr 107, kierunek Metro Politechnika; Nr 118, kierunek CH blue City: Nr 159), 50 m Mokotowska 03 (kierunek Kierbedzia Nr: 107)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 350 m: Plac Konstytucji 06 (kierunek: Marymont Potok: Nr 15, Żerań FSO: Nr 18, Nowe Bemowo: Nr 35, kierunek: Żerań Wschodni: Nr 4), w odległości 400 m: Plac Konstytucji 05 (kierunek: P+R Al. Krakowska: Nr 15, Wyścigi: Nr 4, PKP Służewiec: Nr 18, Wyścigi: Nr 35).

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku ul. Kruczej 5/11 w odległości 150 metrów od wejścia do siedziby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Dojazd na ww. miejsce ulicą Kruczej.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Bolesława Prusa 2, w odległości ok 650m.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i obsługa mieszkańców

Wejście do siedziby jest od ul. Kruczej. Przejście chodnikiem ok 20 metrów przy zielonym ogrodzeniu po prawej stronie, przy śmietniku skręt w prawo i dalej prosto ok 10 metrów.

Budynek jest oznakowany. Dojście piesze jest chodnikiem. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Hol na parterze prowadzi do schodów na pierwsze piętro gdzie znajduje się sekretariat.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są na parterze.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Ogólnodostępna toaleta dla osób znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Solec 8, 00-439 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na ul. Solec. Wjazd od Wisłostrady w stronę Gdańska.

Dojścia piesze ul. Solec. Chodnik dla pieszych posiada wydzielony pas dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości ok 1700m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 230 m: Torwar 04 (kierunek: Gwiaździsta: Nr 185), 330 m Pomnik Sapera 01 (kierunek Ursynów Zachodni Nr: 185)

W najbliższej okolicy brak przystanków tramwajowych.

W najbliższej okolicy brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W najbliższej okolicy brak postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i obsługa mieszkańców

Wejście do siedziby jest od ul. Solec 8. Przejście obok biało czerwonego szlabanu w dół drogą piaszczystą ok 7 metrów, następnie w prawo ok 30 metrów.

Budynek jest oznakowany. Dojście piesze jest chodnikiem oraz drogą piaszczystą. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Po wejściu do budynku jest bosmanat, budynek posiada parter i piętro.

Petenci obsługiwani są na parterze w bosmanacie.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Bartycka 175, pawilon 6, 00- 716 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na ul. Bartyckiej. Wjazd od ul. Czerniakowskiej w stronę Gdańska.

Dojścia piesze ul. Bartycką. Chodnik dla pieszych nie posiada wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Wschodnia znajduje się w odległości ok 3800m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 190 m: Bartycka 03 (kierunek: Sanktuarium Nr 167 kierunek Metro Wilanowska Nr 108), 220 m Bartycka 02 (kierunek Esperanto Nr: 107, kierunek Gwiaździsta Nr: 185, kierunek Witolin Nr: 141, kierunek pl. Hallera Nr: 162, kierunek Niedźwiadek Nr: 187, kierunek CH Blue City Nr: 159, kierunek pl. Trzech Krzyży Nr: 108)

W najbliższej okolicy brak przystanków tramwajowych.

W najbliższej okolicy brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W najbliższej okolicy brak postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i obsługa mieszkańców

Wejście do siedziby jest od ul. Bartyckiej 175. Przejście przez bramę wjazdową przy ulicy dojście drogą betonową ok 100 metrów, następnie w lewo przy biało czerwonym szlabanie ok 10 metrów.

Budynek jest oznakowany. Dojście piesze jest chodnikiem oraz drogą z płyt betonowych. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia. W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Po wejściu do budynku jest stanowisko ochrony, budynek posiada parter.

Petenci obsługiwani są na parterze.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Budynek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Pawilon Edukacyjny Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na ul. Wybrzeże Puckie. Wjazd na parking od ul. Zatylnej.

Dojścia piesze ul. Zatylną i Wybrzeżem Puckim. Chodnik dla pieszych nie posiada wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa ZOO znajduje się w odległości ok 900m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych oraz pochylnią.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na Rondzie Starzyńskiego w odległości 1000 m: Rondo Starzyńskiego 01 (Nr 409 kierunek Cmentarz Północny-Brama Zachodnia, Nr 500 kierunek: Rondo Radosława), Rondo Starzyńskiego 02 (Nr 409 kierunek Bródno-Podgrodzie, Nr 500 kierunek: Bródno-Podgrodzie), Rondo Starzyńskiego 09 (Nr 170 kierunek: PKP Zacisze Wilno, Nr 509 kierunek: Gocław), Rondo Starzyńskiego 10 (Nr 509 kierunek: Nowodwory).

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 250 m, dojście na przystanek jest możliwe za pomocą schodów stałych: Wybrzeże Helskie 03 (Nr 1 kierunek: Banacha, Nr 4 kierunek: Wyścigi, Nr 6 kierunek: Metro Młociny, Nr 18 kierunek: PKP Służewiec, Nr 28 kierunek: Piaski, Nr 41 kierunek: PKP Służewiec), Wybrzeże Helskie 04 (Nr 1 kierunek: Annopol, Nr 4 kierunek: Żerań Wschodni, Nr 6 kierunek: Gocławek, Nr 18 kierunek: Żerań FSO, Nr 28 kierunek: Dworzec Wschodni (Kijowska), Nr 41 kierunek: Żerań Wschodni).

W najbliższej okolicy brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W najbliższej okolicy brak postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i obsługa mieszkańców

Dojście do budynku jest od ul. Wybrzeże Puckie. Dojście piesze nieutwardzoną ścieżką od parkingu w prawo ok 60 m. Budynek nie jest oznakowany. Brak oznakowania wejścia.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Po wejściu do budynku na parterze jest sala spotkań, toalety, pomieszczenie biurowe oraz stanowisko ochrony.

Budynek posiada parter oraz antresolę. Dostęp na antresolę schodami lub platformą schodową.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.