Bielany – gospodarka drzewostanem

Share

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy  status nasadzenia zastępczego
1. ul. Zgrupowania AK „Kampinos”

działka nr ew. 6, obręb 7-11-04

link do mapy

link do zdjęcia

Topola osika nr 1:

Posusz 80%, ubytki w pniu. Możliwość wywrotu. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
2. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Wierzba krucha nr 2:

Drzewo pochylone, widocznie wypróchnienia i martwe kikuty konarów. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
3. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 3:

Drzewo martwe.

W koronie stwierdza się obecność gniazda.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Czekamy na decyzję z RDOŚ

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
4. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola biała nr 4:

Posusz 70%. Drzewo zamiera. Bliskie sąsiedztwo trakcji tramwajowej. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
5. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola biała nr 5:

Posusz 70%. Drzewo zamiera. Bliskie sąsiedztwo trakcji tramwajowej. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
6. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Klon jesionolistny nr 6:

Drzewo zamiera. Pień silnie wychylony, ślady po włamaniach w koronie, widoczne zrakowacenia pnia. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
7. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola biała nr 7:

Posusz 70%. Drzewo zamiera. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
 8.  Gen. M. Wittek

działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04

link do mapy

link do zdjęcia

Czeremcha nr 8:

Drzewo martwe.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
9. Gen. M. Wittek działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola czarna nr 9:

W koronie widoczny posusz 70%, suchoczuby. Możliwość rozłamania pnia. Obecność gniazda. Drzewo zamiera. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Czekamy na decyzję z RDOŚ

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
 10.  Gen. M. Wittek działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 10:

Posusz 80%. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
 11.  Gen. M. Wittek działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 11:

Liczny posusz w koronie. Bliskie sąsiedztwo trakcji tramwajowej. Drzewo zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
12. Gen. M. Wittek działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola biała nr 12:

Pień silnie wypróchniały, rozwidlenie na wysokości ok. 1,4m. Korona wysoko osadzona (drzewo wys. ok. 20m). Liczny posusz. Gałęzie wiszą nad torowiskiem

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
13. Gen. M. Wittek działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 13:

Liczny posusz w koronie. Bliskie sąsiedztwo trakcji tramwajowej. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
14. Gen. M. Wittek działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 14:

Silnie zredukowana korona, drzewo pochylone w kierunku ulicy. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
15. Gen. M. Wittek działka nr ew. 7/2, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Jabłoń domowa nr 15:

Drzewo martwe.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
16. ul. Zgrupowania AK „Kampinos”

działka nr ew. 4/5, obręb 7-11-04

link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 16:

Drzewo zamiera. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
17. ul. Zgrupowania AK „Kampinos”

działka nr ew. 4/6, obręb 7-11-04

link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 17:

Posusz 80%, korona wysoko ukształtowana. Możliwość wywrotu. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
18. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 4/6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 18:

Drzewo 2-pniowe. Zagrożenie rozłamaniem pnia. Widoczny znaczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
19. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 4/6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola kanadyjska nr 19:

Posusz 60%. Znaczna część korony zlokalizowana bezpośrednio nad torowiskiem. Pień rozwidla powyżej wys. 130cm na 5 pni, z czego jeden został wycięty. Możliwość rozłamania pinia.  Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
20. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” działka nr ew. 4/6, obręb 7-11-04 link do mapy

link do zdjęcia

Topola Simona nr 20:

Korona wysoko ukształtowana. Zaburzona statyka., możliwość wywrotu. Zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajowego.

1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r.

3. Drzewo usunięto w marcu 2018 r.

 ze względu na znaczne zagęszczenie drzew oraz gęstą sieć infrastruktury podziemnej nie przewiduje się nasadzeń zastępczych
21. ul. Palisadowa w rej. nr 43 działka nr ew. 168, obręb 7-11-06 link do mapy

link do zdjęcia

Świerk kłujący nr 1:

Drzewo koliduje z istniejącą infrastrukturą naziemną- wypiętrzony i silnie rozbudowany system korzeniowy znacznie uszkodził fundament ogrodzenia oraz nawierzchnię na terenie prywatnym, sąsiadującym z pasem drogowym. Podkrzesana korona może zwiększać ryzyko wywrotu- efekt żagla.

 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 344/2018/PE-ZD-II 2018 z dnia 04.04.2018 r.

3. Zlecono wycinkę

1. Przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. Nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym.
22. ul. Palisadowa w rej nr 43 działka nr ew. 168,obręb 7-11-06 link do mapy

link do zdjęcia

Świerk kłujący nr 2:

Drzewo koliduje z istniejącą infrastrukturą naziemną- wypiętrzony i silnie rozbudowany system korzeniowy znacznie uszkodził fundament ogrodzenia oraz nawierzchnię na terenie prywatnym, sąsiadującym z pasem drogowym. Podkrzesana korona może zwiększać ryzyko wywrotu- efekt żagla.

 1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 344/2018/PE-ZD-II 2018 z dnia 04.04.2018 r.

3. Zlecono wycinkę

1. Przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. Nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym.