Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. | Białołęka – gospodarka drzewostanem