Białołęka – gospodarka drzewostanem

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

6. Szamocin w rej. nr 27 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. Pień drzewa rozłamany i wypróchniały 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
7. Szamocin w rej. nr 27 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. Pień drzewa rozłamany z ogromnym wypróchnieniem 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
8. Szamocin w rej. nr 25 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. 90% suszu, ubytek na pniu 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
Wniosek z dnia 10.07.2018 r.
1. Modlińska w rej. ul. Kowalczyka  Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 10.07.2018 r. Drzewo zamierające -90% suszu, żywe głównie odrosty u podstawy pnia 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
L.p.  nazwa ulicy dokładny         adres zdjęcia i mapa przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy status nasadzenia zastępczego
Wniosek z dnia 19.12.2017 r.
1. Płochocińska w rej. nr 21 A Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamiera. Posiada suchoczub. Drzewo rośnie nad ulicą stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.
1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
 2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.
 3. Decyzja została zrealizowana
1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
2. Płochocińska w rej. nr 21 A Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo wielopniowe rozwidlone na wysokości 70cm. Jeden pień pochylony jest nad chodnikiem i jezdnią. Drugi pień posiada ubytki wgłębne na wys. 90cm. Wnioskuje się o usunięcie całości. Drzewo zaatakowane jest grzybem żółciakiem siarkowym. Posiada liczne uszkodzenia kory i wypróchnienia. Drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Decyzja została zrealizowana

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
3. Płochocińska naprzeciwko
nr 29
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamiera, suchoczub. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Decyzja została zrealizowana

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
4. Płochocińska naprzeciwko
nr 29
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamiera, suchoczub. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Decyzja została zrealizowana

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
5. Kołacińska przy skrzyżowaniu
z ul. 15 Sierpnia
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo suche. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Decyzja została zrealizowana

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
6. Marywilska  w rej.
ul. Płochocińskiej
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamierające. Drzewo rośnie przy ulicy i chodniku stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Decyzja została zrealizowana

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
7. Marywilska  w rej.
ul. Płochocińskiej
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo wielopniowe. Wnioskuje się o usuniecie jednego pnia. Pień zamierający. Drzewo rośnie przy ulicy i chodniku stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Decyzja została zrealizowana

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
8. Trasa Mostu Marii Skłodowskiej- Curie w rej.
ul. Modlińskiej
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamierające z rozległym wypróchnieniem wgłębnym u podstawy. Drzewo pochylone w kierunku ulicy, grozi wykrotem 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Decyzja została zrealizowana

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
Wniosek z dnia 20.03.2018 r.
1. Obrazkowa pomiędzy ul. Myśliborska a Trakt Nadwiślański Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 20-03-2018 Drzewo zamierające ze znacznym ubytkiem pnia i wypruchnieniami u podstawy. Posusz w koronie. Zagrożenie wywrotem. 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2018r. (nr decyzji 501/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

3. Ze względu na usytuowanie drzewa w miejscu o niewielkim użytkowaniu postanowiono pozostawić drzewo .Drzewo zostanie poddane profesjonalnym cięciom pielęgnacyjnym poprawiającym statykę drzewa.

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
2. Klembowska na wysokosci nr 8, działk anr 22/1 z obrębu 4-06-09 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 20-03-2018 Brzoza brodawkowata – drzewo zamierające ze znacznymi ubytkami i posuszem w koronie 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2018r. (nr decyzji 501/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku

3. Decyzja została zrealizowana

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
Wniosek z dnia 25.04.2018
1 Kołacińska 36 w pobliżu skrzyżowania z ul. Weteranów Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 25-04-2018 Dąb sp. – drzewo dwupnioewe z posuszem w koronie . Rosnie przy ul. i chodniku stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. korzenie drzewa powoduja uszkodzenie chodnika. Ruch pieszych jest utrudniony w tym miejscu. Brak możliwości przejścia z wózkiem. 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Wniosek przekazany do Wydziału Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy Białołęka

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
Wniosek z dnia 26.04.2018 r.
1. Odlewnicza w rej. nr 5 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 26.04.2018 r. Drzewo posiada ubytek
z wypróchnieniem
u podstawy pnia – zagrożenie wykrotem, rozwidlenie v-kształtne
na wysokości 30 cm – zagrożenie rozłamaniem; rośnie w pobliżu jezdni
1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2018r. (nr decyzji 660/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
2. Odlewnicza w rej. nr 5 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 26.04.2018 r. Właściciel posesji zgłosił konieczność usunięcia drzewa ze względu na kolizję z ogrodzeniem-

drzewo wrasta w ogrodzenie posesji niszcząc je; drzewo posiada ubytek z wypróchnieniem u podstawy pnia od strony ogrodzenia; rośnie pochylone – zagrożenie wykrotem

1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2018r. (nr decyzji 660/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
3. Ołówkowa w rej. nr 22 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 26.04.2018 r. 80% suszu w koronie, drzewo rośnie pochylone nad jezdnią 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2018r. (nr decyzji 660/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
4. Bohaterów naprzeciwko nr 56 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 26.04.2018 r. Duża dziupla z wypróchnieniem na wysokości 50 cm oraz rozwidlenie v- kształtne – zagrożenie rozłamaniem 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2018r. (nr decyzji 660/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
Wniosek z dnia 09.07.2018 r.
1. Białołęcka w rej. nr 231 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. Drzewo zamierające, 80% suszu 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
2. Klasyków Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. Drzewo suche 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
3. Szamocin w rej. nr 27 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. Pień drzewa wypróchniały – praktycznie brak połowy pnia – zagrożenie rozłamaniem 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
4. Szamocin w rej. nr 27 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. Pień drzewa rozłamuje się na wysokości około 2,5 m, liczne dziuple, ubytki, pęknięcia i wypróchnienia pnia; drzewo pochylone w kierunku jezdni 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
5. Szamocin w rej. nr 27 Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 9-07-2018 r. Liczne ubytki kory, wypróchnienie wewnątrz pnia 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego