Bemowo – gospodarka drzewostanem

Share

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.  Górczewska w rej. nr 200 link do mapy

link do zdjęcia

 Klon jesionolistny: 1. Drzewo obumarłe
1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 5/2018 z dnia 16.02.2018 r.
1. Przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. Nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym.
 2.  Dywizjonu 303  w rej. ROD link do mapy

link do zdjęcia

link do zdjęcia

 Klony srebrzyste:

1. Drzewo zamierające, wypróchnienie wgłębne.

2. Ponad 90% korony zamarło, drzewo nie rokuje.

3. Drzewo zamierające, odarta kora pnia.

4. Drzewo zamierające, wypróchnienie wgłębne, może stanowić zagrożenie dla mienia.

 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

2. 2.Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew – decyzja nr 6/2018 z dnia 16.02.2018 r.

 Ze względu na gęstą sieć infrastruktury podziemnej w ww. pasach zieleni nie planuje się wykonania nasadzeń zastępczych.
 Połczyńska  v/v P+R link do mapy

link do zdjęcia

 Robinia akacjowa:

5. Rozłamana, wypróchnienie wgłębne, jeden z konarów przechylony nad chodnik, zagraża życiu.

 3.  Człuchowska  na odcinku od ul.Powstańców Śląskich do ul. Karabeli link do mapy

link do mapy

link do zdjęcia

link do zdjęcia

link do zdjęcia

 Lipy drobnolistne: link do tabeli   1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

2.Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew – decyzja nr 8/2018 z dnia 19.02.2018 r.

 Zarząd Zieleni m.st. Warszawy posadzi na terenie pasa drogowego ulicy Człuchowskiej co najmniej 11 drzew.
 4.  Powstańców Śląskich  na murze oporowym w sąsiedztwie bud. nr 12 link do mapy

link do zdjęcia

 link do tabeli   1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  1. Przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy

2. Nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym.

 5  Górczewska za ekranami, na wysokości ul. Budy link do mapy

link do zdjęcia

link do zdjęcia

  link do tabeli   1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Zarząd Zieleni m.st. Warszawy posadzi na terenie pasa drogowego ulicy Górczewskiej i Radiowej co najmniej 22 szt drzew.
 6  Powstańców Śląskich  pas środkowy w rej. bud. nr 46, 52 oraz 56A link do mapy

link do zdjęcia

link do zdjęcia

link do zdjęcia

 link do tabeli    1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  1. Przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
7 Połczyńska w rej. Ciepłowni Wola link do mapy

link do zdjęcia

  link do tabeli     1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew   1. Przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 8  Kocjana  w rej. bud. nr 1A link do mapy

link do zdjęcia

  link do tabeli      1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew    1. Przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 9  Człuchowska  w rej. bud. nr  56 oraz nr 78 link do mapy

link do zdjęcia

   link do tabeli       1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Zarząd Zieleni m.st. Warszawy posadzi na terenie pasa drogowego ulicy Człuchowskiej oraz Lazurowej co najmniej 6 szt. drzew
Lazurowa  w rej. bud. nr 183 oraz nr 185a link do mapy

link do zdjęcia