ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip

Baza wiedzy - Tereny wodne

1. Kanały, cieki i zbiorniki wodne

Kanały zlokalizowane w granicach Warszawy z uwagi na położenie i połączenia hydrograficzne stanowią nieocenione siedlisko rozwoju roślin i zwierząt. Otwarte koryta wraz z pasami eksploatacyjnymi tworzą korytarze ekologiczne umożliwiające migracje zwierząt. Pełnią istotną rolę w regulowaniu mikroklimatu w mieście. Stanowią enklawę przyrodniczo-krajobrazową, a z uwagi na położone wzdłuż koryt ciągów pieszo-rowerowych, stanowią miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Na terenie Warszawy kanały pełnią istotną dla miasta funkcję związaną z gospodarką wodną. Koryta kanałów to odbiorniki wód opadowych i roztopowych z terenu zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury drogowej. Uwzględniając charakter i reżim wodny koryt prowadzących wody, kluczowe jest właściwe utrzymanie kanałów w stałej drożności i maksymalnej przepustowości, dla potrzeb przyjęcia wód z intensywnych opadów z miasta. W tym celu konieczne jest prowadzenie cyklicznych prac utrzymaniowych zapewniających swobodny spływ wód ze zlewni.

Mieszkańcy mogą zaobserwować dwa razy do roku ekipy wykonujące ręczne lub mechaniczne prace związane z wykaszaniem skarp i pasów eksploatacyjnych oraz usuwaniem roślinności korzeniącej się w dnie. Prace te nie tylko poprawiają estetykę ale przede wszystkim wpływają na bezpieczeństwo terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych w rejonie przebiegu koryt prowadzących wody.

Na terenie m.st. Warszawy nie ma jednego administratora zarządzającego siecią kanałów, rowów czy cieków naturalnych (rzek, potoków, strug). Część obiektów jest w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, część Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Spółek wodnych, dzielnic. W utrzymaniu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest 29 obiektów, o długości łącznej ponad 61,2 km.

Najistotniejszym obiektami z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy są wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły. W utrzymaniu ZZW jest 11 obiektów, o długości łącznej 37,4 km. Poddawane są dwukrotnej w ciągu roku konserwacji oraz bieżącemu monitoringowi stanu technicznego oraz porządkowego. Zajmujemy się również utrzymaniem i remontami urządzeń wodnych zlokalizowanych w korpusach wałów takich jak śluzy wałowe, przepusty wałowe oraz obiektami hydrotechnicznymi jak np. Brama Czerniakowska w Porcie Czerniakowskim.

W 2018 r. na zlecenie ZZW została wykonana dokumentacja pn. „Koncepcja modernizacji budowli i urządzeń przeciwpowodziowych biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”, która stanowi podstawę do dalszych działań inwestycyjnych. W serwisie mapowym zamieszczonym na stronie m.st. Warszawy (Mapa Warszawy (um.warszawa.pl) w zakładce „wały Wisły” udostępnione zostały informacje dotyczące obiektów składających się na system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy.

Nadzorujemy również funkcjonowanie Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia stanowiącej jeden z najważniejszych elementów systemu zabezpieczeń i ochrony przeciwpowodziowej dla prawobrzeżnej Warszawy, zlokalizowanej przy ul. Wał Miedzeszyński 724 W Warszawie. Jest to pompownia wód otwartych ze zlewni Kanału Nowa Ulga, Wawerskiego, Kawęczyńskiego, Rembertowskiego oraz innych mniejszych dopływów.

Pod opieką mamy wybrane zbiorniki wodne i fosy, które pełnią istotne funkcje krajobrazowe, rekreacyjne i retencyjne. Przez cały rok prowadzone są prace mające na celu utrzymanie ich w jak najlepszym stanie zarówno technicznym, przyrodniczym jak i porządkowym.

Prowadzimy przeglądy drzew rosnących w rejonie tych obiektów. Drzewa porastające kanały i cieki nie były nigdy wcześniej objęte opieką. Usuwane były jedynie drzewa, które uległy złamaniu i tamowały przepływ wody. Obecnie zlecane są regularnie prace polegające na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, a w skrajnych przypadkach, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi drzewa są usuwane. W miejscach gdzie jest to możliwe sadzimy nowe drzewa,
bo wiemy jak ważną funkcję w krajobrazie Miasta pełni zielono-niebieska infrastruktura.

2. Wykaz cieków, urządzeń  wodnych i zbiorników będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni

WYKAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

 

1. Kanały będące w utrzymaniu, zarządzaniu lub administrowaniu ZZW.

 

Lp. NAZWA URZĄDZENIA WODNEGO LOKALIZACJA
1. Kanał Gocławski Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy
2. Kanał Wystawowy Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy
3. Kanał Nr 26 (Zaciszański) Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
4. Kanał Bródnowski Dzielnica Rembertów,  Targówek i Białołęka m.st. Warszawy
5. Kanał Nowa Ulga Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
6. Kanał Nowe Ujście wraz z wałami Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
7. Rów Piaseczyński Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
8. Kanał Piaseczyński Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
9. Kanał Sielecki Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
10. Kanał Kawęczyński Dzielnica Praga Południe i Rembertów  m.st. Warszawy
11. Kanał Grabowski Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
12. Kanał Imieliński Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
13. Kanał Jeziorki Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
14. Kolektor B-4 Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
15. Kanał „W” Dzielnica Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy
16. Kanał Zaborowski Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
17. Kanał Główny „A” (pot. Czerniakowski) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
18. Kanał Siekierkowski Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
19. Kanał Bokserski Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
20. Kolektor B-2 Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
21. Kanał Lipkowski Dzielnica Bemowo  m.st. Warszawy
22. Kanał Stadionowy Dzielnica Praga Północ, Praga Południe m.st. Warszawy
23. Kanał Rembertowski (2 sztuki) Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
24. Kanał w ul. Płatnerskiej Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
25. Kanał w ul. Komandosów Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
26. Kanał w ul. Strażackiej Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy

 

2. Zbiorniki wodne będące w utrzymaniu, zarządzaniu lub administrowaniu ZZW.

 

Lp. NAZWA URZĄDZENIA WODNEGO LOKALIZACJA
1. Zbiorniki w Dolince Służewskiej (11 szt.) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy  (2018)
2. Staw Służewski Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
3. Fosa Bernardyńska Woda Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
4. Fosa Morszyńska (2 szt.) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018/2021)
5. Staw Sielecki Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
6. Zbiornik w Parku Powstańców Warszawy ul. Sowińskiego Dzielnica Wola m.st. Warszawy (2018)
7. Zbiorniki w Parku Arkadia ( 5 szt.) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
8. Zbiorniki w Parku Morskie Oko (2 szt.) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
9. Staw  na skwerze Małkowskich

przy ul. Dolnej

Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
10. Zbiorniki w Parku na Książęcym Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy (2017)
11. Jezioro Kamionkowskie (ze stawami Kaczym i Na Kosku) ( 5 szt.) Dzielnica Praga -Południe m.st. Warszawy (2018)
12. Zbiornik w Parku Promenada (2 szt.) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
13. Zbiorniki na Polu Mokotowskim (2 obecnie w modernizacji) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2017)
14. Zbiornik  w Parku Fosa i Stoki Cytadeli Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
15. Stawy Brustmana (3 szt.) Dzielnica Bielany m.st. Warszawy (2017)
16. Zbiornik w Ogrodzie Saskim Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy (2017)
17. Zbiornik w Parku Ujazdowskim Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy (2017)
18. Zbiornik w Park Kazimierzowskim Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy (2017)
19. Jezioro Czerniakowskie Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (2018)
20. Zbiornik w Ogrodzie Krasińskich Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy (2017)

 

3. Wały będące w utrzymaniu, zarządzaniu lub administrowaniu ZZW.

 

Lp. NAZWA URZĄDZENIA WODNEGO LOKALIZACJA
1. Wał Moczydłowski Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
2. Wał Siekierkowski Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
3. Wał Czerniakowski Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
4. Wał Śródmiejski Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
5. Wał Bramy Czerniakowskiej Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
6. Wał Młociński Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
7. Wał Sitowie Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
8. Wał Miedzeszyński Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy
9. Wał Stadionowy Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy
10. Wał Golędzinowski Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
11. Wał Rajszewski Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

 

3. Wykaz cieków, urządzeń wodnych będących w utrzymaniu PGW Wody Polskie.

 

1. Cieki naturalnie i kanały będące w utrzymaniu, zarządzaniu lub administrowaniu PGW Wody Polskie.

 

Lp. NAZWA OBIEKTU LOKALIZACJA
1. Potok Bielański Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
2. Kanał Wawerski Dzielnica Wawer i Wesoła m.st. Warszawy
3. Kanał Nr 19 Dzielnice: Białołęka i Targówek m.st. Warszawy
4. Potok Służewiecki Dzielnice: Włochy, Ochota, Mokotów, Ursynów, Wilanów m.st. W-wy
5. Kanał Henrykowski Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
6. Kanał Nr 10 (pot. Rów z Lewandowa) Dzielnice: Białołęka i Targówek m.st. Warszawy
7. Struga Jabłonna Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
8. Rzeka Długa wraz z wałami Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
9. Kanał Powsiński Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
10. Kanał Latoszki Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
11. Rzeka Wilanówka Dzielnice: Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy
12. Kanał Bródnowski Dolny Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
13. Rzeka Wisła Warszawa

Uwaga: informacje szczegółowe dotyczące obiektów będących w administrowaniu, zarządzeniu lub utrzymaniu PGW Wody Polskie uzyskać można w następującej jednostce:

Nadzór Wodny w Warszawa
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel.: 22 587 04 70
e-mail:
nw-warszawa@wody.gov.pl