Biblioteka ZZW

Share

Publikacje do pobrania:

 • Broszury edukacyjne
  • Przyroda w mieście

Maciej Luniak „Dzikie Życie w parkach miejskich – jak mu sprzyjać”.

W koronach miasta” – broszura edukacyjna dotycząca drzew w mieście dla dorosłych

Publikacja powstała w ramach projektu pn. „W koronach miasta”, zrealizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Akademią Dzikiej Ochoty.

W koronach miasta” – broszura edukacyjna dotycząca drzew w mieście dla dzieci

Publikacja powstała w ramach projektu pn. „W koronach miasta”, zrealizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Akademią Dzikiej Ochoty.

Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy”

Publikacja powstała ramach projektu pn. „Warszawskie Święto Drzewa 2019 – Milion drzew dla Warszawy”, zrealizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Klubem Gaja.

Broszura edukacyjna o inwentaryzacji BioBlitz w Parku Dolinka Służewska (7-9 czerwca, 2019 r.)

Broszura edukacyjna o inwentaryzacji BioBlitz w Parku Park Fosa i Stoki Cydateli (14-16 czerwca 2019 r.)

  • Spacerowniki

„Mikrowyprawy nad Wisłę i nie tylko. Spacerownik dla dużych i małych odkrywców przyrody”.

„Mikrowyprawy w zieleń warszawską. Spacerownik dla dużych i małych odkrywców przyrody” 

Publikacje powstały w ramach projektu edukacji ekologicznej pn. „Mikrowyprawy”, zrealizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Fundacją Dzieci w Naturę.

„Wokół Kamienia. Przyrodniczy inspirownik po okolicy Pawilonu Edukacyjnego Kamień nad Wisłą”

broszura

gra terenowa i mapa

Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Nauki i Kultury Opus Poloniae.

  •  Mała architektura, przestrzeń publiczna

Ulotka „Ławka Warszawska – praktyczny przewodnik”. Ulotka edukacyjna dotycząca ławek w mieście, powstała w ramach projektu „Gdzie postawić Państwu ławkę?”.

  • Ogrody deszczowe

Zielono-błękitne rozwiązania dla osiedli mieszkaniowych

Broszura z 2017 r., której celem jest propagowanie szerszego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań zatrzymujących wodę deszczową w miejscu opadu, tak aby nasze miasto było lepiej przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się wraz ze zmianami klimatu.

Opracowanie: Fundacja Sendzimira, w ramach projektu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy „Warszawa chwyta wodę”.

Ogrody deszczowe w pojemnikach

Broszura opisuje krok po kroku jak zbudować atrakcyjny wizualnie ogród deszczowy w pojemniku (np. drewnianej skrzyni), zlokalizowany w sąsiedztwie budynku, przy wylocie rynny.

Opracowanie: Fundacja Sendzimira, w ramach projektu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy „Warszawa chwyta wodę”.

Ogrody deszczowe w gruncie

Broszura opisuje krok po kroku jak stworzyć ogród deszczowy o powierzchni kilku m2, umieszczony na poziomie gruntu, który nie infiltruje wody do podłoża. Obiekt położony jest w sąsiedztwie budynku, przy wylocie rynny.

Opracowanie: Fundacja Sendzimira, w ramach projektu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy „Warszawa chwyta wodę”. 

Infiltracyjna niecka retencyjna

Broszura opisuje sposoby zwiększania retencji wody w krajobrazie poprzez budowę takich obiektów jak niecki retencyjne.

Opracowanie: Fundacja Sendzimira, w ramach projektu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy „Warszawa chwyta wodę”. 

„Spotkanie z Klimatem”

Zmiany klimatu w polskich miastach powoli stają się naszą codziennością, a eksperci nie mają wątpliwości, że w Warszawie musimy przygotować się na ich nasilenie. Z czym przyjdzie się nam zmierzyć? Na co musimy przygotować miasto? Odpowiedzi przynosi projekt ADAPTCITY. Projekt finansowany jest ze środków UE – Programu Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy  i Fundacja Sendzimira

 • Raporty z inwentaryzacji

Raport „Przyroda Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” w Warszawie. Wyniki inwentaryzacji bioblitz i wskazówki dla rewitalizacji”. Bioblitz zorganizowany został we współpracy ze Stowarzyszeniem Stołecznym Towarzystwa Ochrony Ptaków (STOP) i był częścią konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu przyszłego parku na Kopcu Powstania Warszawskiego.

Raport z inwentaryzacji bioblitz przeprowadzonej na terenie parku Morskie Oko w Warszawie – wersja pełna. 

Raport z inwentaryzacji bioblitz przeprowadzonej na terenie parku Morskie Oko w Warszawie – wersja skrócona. 

Bioblitz został zorganizowany we współpracy z Fundacją alter eko i był częścią projektu pn. „Zieleń i kropka lokalnie… na Mokotowie”.

Raport z inwentaryzacji bioblitz przeprowadzonej we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na terenie Parku Fosa i Stoków Cytadeli 

Raport z inwentaryzacji bioblitz przeprowadzonej we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na terenie Parku Dolinka Służewska 

Raport z inwentaryzacji ornitologicznej wyspy środkowej węzła ulic Krasińskiego i Wybrzeże Gdyńskie w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego „Eko-strefa w zatoce ulicy Zygmunta Krasińskiego”

Inwentaryzacja ptaków w 2022 r. Parku Dolinka Służewska

Inwentaryzacja ptaków w 2022 r. w parku Ogród Krasińskich

Inwentaryzacja ptaków w 2022 r. w Parku Praskim

 • Raporty z diagnoz 

Raport „ZOOM na zieleń Białołęki”. Raport „ZOOM na zieleń Woli”.  Raport „ZOOM na zieleń Pragi-Południe”. Raport „ZOOM na zieleń Targówka”. Raport „ZOOM na zieleń Mokotowa”.

Publikacje powstały w ramach projektu pn. „Zieleń i kropka lokalnie…”, zrealizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Fundację alter eko.

 • Wisła Warszawska

Plan zarządzania obszarem objętym działaniami projektu Wislawarszawska.pl