Warszawa otrzymała dofinansowanie unijne na kolejne rozbetonowania

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zrealizuje projekt polegający na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych w kilkunastu lokalizacjach Warszawy. Głównym celem projektu jest zmniejszenie istniejącego w Warszawie zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Rozbetonowane zostaną tereny o łącznej powierzchni ponad 6 000 m2. Powstaną nowe tereny zagospodarowane zielenią – trawnikami, rabatami bylinowymi i krzewami, dzięki czemu nowe tereny staną się przyjazne dla owadów i ptaków oraz zwiększy się ilość powierzchni biologicznie czynnej w mieście.


Projekt pn. „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Okres realizacji: 1 stycznia 2021 roku – 30 czerwca 2025 roku

Wartość całkowita: 3 568 526,09 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 2 894 885,44 zł

W dniu 21 czerwca 2024 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miastem Stołecznym Warszawą została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy” w ramach programu FENiKS 2021 – 2027, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich.

Projekt polega na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych w kilkunastu lokalizacjach na obszarze Warszawy i przywróceniu na tych terenach wegetacji na gruncie rodzimym.

Przedsięwzięcie składa się z następujących zadań:

  1. Rozbiórka budynku przy ul. Batorego 14 wraz z utylizacją azbestu znajdującego się w elementach, z których zbudowano pawilon. W miejscu wyburzonego pawilonu założono trawnik, który poprzez zwiększenie powierzchni parku Pole Mokotowskie, przyczyni się do wzrostu ilości powierzchni biologicznie czynnej w mieście,
  2. Zagospodarowanie terenu na przedpolu Reduty Wolskiej polegające na rozbiórce istniejącego parkingu i założeniu na jego miejscu trawnika, który zwiększy ilość powierzchni biologicznie czynnej w mieście,
  3. Rozbetonowanie powierzchni w 14 lokalizacjach na terenie Białołęki, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Pragi Południe, Pragi Północ, Śródmieścia, Ursynowa, Włoch oraz Żoliborza. W miejscach rozbetonowań wykonywane są nowe rabaty, uzupełniane ziemią urodzajną pod przyszłe nasadzenia, w wielu lokalizacjach są dodatkowo zakładane nowe rabaty bylinowe, trawniki lub sadzone krzewy. Ze względu lokalizacje w dużej mierze znajdujące się wzdłuż ciągów ulic oraz w pobliżu terenów ze wzmożonym ruchem samochodowym przewidziano do zastosowania rośliny tworzące zieloną ścianę odgradzającą od miejskiego hałasu, zanieczyszczeń oraz sąsiadów.

Wykonywane w projekcie nasadzenia mają również na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów w tym pszczół i innych owadów zapylających poprzez zapewnienia im dostępu do pożywienia. Przewidziano również instalację różnorodnych typów budek lęgowych przeznaczonych dla rozmaitych gatunków ptaków oraz schronów dla nietoperzy.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie istniejącego w Warszawie zjawiska miejskiej wyspy ciepła poprzez likwidację materiałów, które pochłaniają więcej promieni słonecznych niż odbijają, a następnie oddają energię, podwyższając temperaturę otoczenia.

W wyniku realizacji projektu rozbetonowane zostaną tereny o łącznej powierzchni ponad 6 000 m2.

W ramach realizacji projektu zostanie również przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie na temat znaczenia i funkcji terenów zieleni w mieście w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu. Publikacje o takiej tematyce pojawią się również na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jednostką realizującą projekt jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Pokaż inne artykuły