Wolontariusze sadzą mikrolas Miywakiego pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Posadziliśmy z wolontariuszami pierwszy w Warszawie las Miyawakiego

Wspólnie z ponad 100 mieszkańcami posadziliśmy mikrolas według metody japońskiego botanika Akiry Miywakiego na placu wejściowym w parku Akcji „Burza”. Las tworzy ponad 2 tys. roślin rodzimych gatunków.

Pierwszy w stolicy las Miyawakiego, u podnóża Kopca Powstania Warszawskiego (od strony ul. Bartyckiej) posadziły mieszkanki i mieszkańcy Siekierek. W akcji wzięli udział również przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy przekazał nam darowiznę w wysokości 85 tys. zł. Środki te przeznaczono na przygotowanie terenu pod sadzenie oraz zakup wszystkich niezbędnych materiałów.

Ponad 2 tys. roślin rodzimych gatunków na 450 m2

Na powierzchni 450 m2 posadziliśmy ponad 2 tys. roślin, w tym 800 bylin, 1350 drzew i krzewów. Zgodnie z założeniami metody Akiry Miyawakiego, do nasadzeń wybraliśmy tylko rodzime gatunki. Wśród drzew można znaleźć m.in. klony, graby, dzikie jabłonie, wiązy, lipy i jarzęby, a wśród krzewów dominują rośliny wartościowe dla ptaków takie jak derenie, głogi, trzmieliny, jarzęby czy kaliny.

Sobotnia akcja miała charakter warsztatowy. Wolontariusze mogli zapoznać się z ideą mikrolasu, a sadzenie odbyło się pod czujnym okiem pracowników naszej jednostki. Podzieleni na grupy, wyposażeni w niezbędny sprzęt ochronny i ogrodniczy mieszkańcy przygotowali sadzonki, posadzili i wyściółkowali nowe nasadzenia.  Następnie wzięli udział w spacerze po parku, podczas którego zespół projektowy opowiedział o koncepcji i realizacji ich projektu rewitalizacji parku Akcji „Burza”.

Las Miyawakiego – bioróżnorodny i ekonomiczny w utrzymaniu

Las sadzony według metody opracowanej przez japońskiego botanika Akirę Miyawakiego (inaczej las kieszonkowy, mikrolas) to sposób na nawet dwukrotnie szybszy wzrost drzew i krzewów niż na plantacjach leśnych, a także ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych – w tym podlewania. Ta relatywnie nowa metoda zakłada sadzenie drzew i krzewów rodzimych gatunków i odmian zgodnie z siedliskiem na bardzo małej powierzchni i w dużym zagęszczeniu – nawet do siedmiu roślin na metr kwadratowy! Założeniem metody jest także aktywizowanie mieszkańców miast, bo takie lasy są sadzone z ich udziałem.

Plac wejściowy parku Akcji „Burza” jest dopełnieniem funkcjonalnym parku i stanowi jego przedpole. Będzie idealnym miejscem na spotkania towarzyskie czy też uroczystości związane z obchodami. Obszar placu wejściowego ma także odpowiedni dla mikrolasu potencjał siedliskowy. Projektanci parku zwrócili uwagę na konieczność wzmocnienia różnorodności biologicznej – teren ten jest całkowicie odcięty od korytarzy bioekologicznych. Dlatego w mikrolesie posadziliśmy różnorodne gatunki roślin, które są bazą genetyczną dla rodzimych gatunków na obszarze Kopca i stanowią nawiązanie do zbiorowisk grądowych. Mikrolas zwiększa również odporność tutejszego ekosystemu miejskiego na zmiany klimatu.

 

 

 

Pokaż inne artykuły