Kwiaty na zielonym tle - ilustracja do rozstrzygnięcia konkursu ZA-SIEW

Rozstrzygnęliśmy konkurs Zielona Akademia – Studenckie Inicjatywy Ekologicznej Warszawy „ZA-SIEW”!

Komisja konkursowa wyłoniła 3 projekty, doceniając je za wysoki poziom merytoryczny, kreatywność i staranność wykonania.

Po dokładnej analizie wszystkich zgłoszeń Komisja podjęła trudną decyzję wyboru. Duże wrażenie zrobiło zaangażowanie wszystkich osób studenckich w prace konkursowe.

Równorzędne nagrody w konkursie otrzymały inicjatywy (uszeregowane wg kolejności zgłoszeń):

  • Zróżnicowanie gatunkowe i liczebność sów w Warszawie

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących różnorodności gatunkowej oraz liczebności sów przy użyciu metody stymulacji głosowej na obszarach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Otrzymane wyniki zostaną udostępnione jako materiał dydaktyczno-informacyjny.

Efektem prac będzie także waloryzacja poszczególnych obszarów – ocena ich znaczenia dla sów i ewentualne zaproponowanie działań ochronnych.

  • Mali mieszkańcy pod wielką presją: badania różnorodności biologicznej trzmieli i motyli miasta na przykładzie parku Dolina Szwajcarska w Warszawie

Głównym celem projektu jest ocena aktualnego stanu populacji trzmieli i motyli, będąca podstawą do opracowania koncepcji zagospodarowania parku Dolina Szwajcarska. Prace te pozwolą na określenie kierunków działań prowadzących do poprawy warunków siedliskowych wybranych grup taksonomicznych, a także zwiększą różnorodność biologiczną na wybranym terenie.

Projekt ma na celu poprawę estetyki i podkreślenie historii tego miejsca. Pomysłodawcy zaplanowali również działania edukacyjne.

  • Nocne życie Warszawy – chiropterofauna parku Kazimierzowskiego

W ramach projektu przeprowadzone zostaną rozeznania terenowe, nocne inwentaryzacje oraz odłowy nietoperzy. Działania będą miały na celu ustalenie składu gatunkowego nietoperzy w parku Kazimierzowskim oraz znalezienie kolonii rozrodczych i potencjalnych kryjówek dziennych.

Efektem będzie szczegółowe opracowanie dotyczące chiropterofauny wybranych terenów zieleni.

Partnerem Konkursu jest Program InPost Green City.

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za udział w naszym konkursie i za podzielenie się swoim talentem. Cieszymy się, że byliście częścią tej inicjatywy. O dalszych efektach realizowanych projektów będziemy informować!

Pokaż inne artykuły