Drzewo Roku Włochy

 

LOKALIZACJA: ul. J. Chrościckiego 2, Park Kombatantów

OBWÓD: 193 cm

WYSOKOŚĆ: ok. 13 m

UZASADNIENIE

Surmia bignoniowa to charakterystyczne, podlegające ochronie jako pomnik przyrody, częściowo złamane, podparte wspornikiem, pochylone drzewo nad ścieżką parkową. Żyje, rośnie i wydaje owoce, pomimo kalectwa trwającego kilkadziesiąt lat, na terenie dawnego arystokratycznego parku przy pałacu Koelichenów, zaprojektowanego pierwotnie przez A. Szuberta, a następnie przekształconego przez angielskiego ogrodnika F. Jamesa do stylu parku angielskiego.
Surmia bignoniowa to tylko jedno z wielu wiekowych drzew rosnących w Parku Kombatantów, takich jak: klon polny, kasztanowiec biały, tulipanowiec amerykański, lipa drobnolistna, sosny czarne, platan klonolistny i inne. Wiek drzewa nie jest bliżej znany, ale na podstawie wieku innych zabytkowych drzew sądzić należy, że mierzy przynajmniej ok. 150 lat. Z uwagi na wiek i trwanie przy życiu pomimo „kalectwa”, surmię bignoniową w Parku Kombatantów można nazwać Warszawskim Drzewem Niezłomnym.”

Drzewo zostało zgłoszone przez Pana Kazimierza J. Latucha i Fundację Włochy 2030.

Pokaż inne artykuły