Drzewo Roku ŚRÓDMIEŚCIE

 

LOKALIZACJA: ul. Nowy Świat 62/64

OBWÓD: 110 cm

WYSOKOŚĆ: ok. 11 m

UZASADNIENIE

Grusza to jedno z niewielu drzew rosnących przy ul. Nowy Świat. Najprawdopodobniej ta grusza to … samosiejka. Wskazuje na to nietypowy sposób w jaki wyrosła – korzenie ma tuż przy ścianie kamienic, a tak przecież drzew nikt nie sadzi. Gruszę widać już na archiwalnych zdjęciach z lat 70., a więc mimo, że wysiała się sama w tak trudnych warunkach, towarzyszy nam już pół wieku. Uhonorujmy ją za to tytułem Drzewa Roku! Zasługuje na to także dlatego, że wiosną przepięknie kwitnie, a późnym latem owocuje. Grusza to jedno z tradycyjnych drzew polskiego krajobrazu, ale raczej tego wiejskiego – w miastach rzadko się je spotyka. A przecież drzewa owocowe w miastach wzmacniają bioróżnorodność i dobrze sobie radzą w trudnych warunkach. I to także powód, żeby ją docenić.”

Drzewo zostało zgłoszone przez Pana Jana Mencwela.

Pokaż inne artykuły