WWK2023_Założenia ogrodowe statutowe_Imiejsce_Zarząd Oczyszczania Miasta_09_Marta Kucińska | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody