WWK2023_Założenia ogrodowe niestatutowe_Imiejsce_Dom Opieki Oliwska Fundacji Pomoc Potrzebującym_06 | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody