WWK2023_Osiedla mieszkaniowe_IIImiejsce_Wspólnota Mieszkaniowa Pod Koroną_02 | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody