WWK2023_Ogrody i ogródki przydomowe_wyróżnienie_Agnieszka Gościńska_PawelSkoczek | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody