WWK2023_Ogród lub ogródek edukacyjny_Imiejsce_Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii_03 | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody